Lịch Để Bàn mẫu 01 

Lịch để bàn chữ A (không có phần note) có nhiều kích thước khác nhau nhưng thường có kích thước 16 mm x 22 mm đế bằng Simili, đế gỗ hoặc bằng giấy bồi,… Nội dung lịch để bàn được in trên chất liệu giấy Couche, nội dung được in trên 13 tờ hoặc 52 tờ (Lịch để bàn 52 tuần).

Lịch để bàn chữ M (có thêm phần note) cũng tương tự như Lịch để bàn chữ A nhưng có thêm phần Note để chú thích công việc, ngày tháng hoặc đánh dấu những sự kiện quan trọng… Kích thước lịch thường là 15 mm x 24 mm, loại 13 tờ hoặc 53 tờ (Lịch để bàn 52 tuần) đế bằng Simili hoặc gỗ,…

Liên hệ đặt lịch: 0911.040.707 - 0937.037.117 || 02518.601.079 - 02518.601.069

Hoặc truy cập Web: http://inantsp.com/
Sản Phẩm Đề Xuất